Quảng cáo facebook

Facebook hiện nay rất phát triển, chiếm được sự quan tâm của nhiều người Việt, mọi người đều có facebook riêng của mình, Việt Nam hiện nay có 20 triệu người dung Facebook ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt với sự tương tác đa dạng facebook sẽ đem đến cho doanh nghiệp những cơ hội quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới khách hang mục tiêu của mình.
Tại sao bạn nên sử dụng quảng cáo trên facebook:
Facebook Luôn hướng đến đúng đối tượng là khách hàng tiềm năng
Vơi nhưng con số ấn tượng trên thì chúng ta có thể thấy facebook là thị trường đầy tiềm năng mà doanh nghiệp không thể bỏ qua, và đặc biệt cũng giống google facebook cũng hiện thị quảng cáo theo đối tượng khách hang quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp chứ không hiển thị cho tất cả các đối tượng, và bạn hoàn toàn chó thể hướng quảng cáo của bạn tới những đối tượng mà bạn mong muốn ví dụ như hướng theo độ tuổi, hướng theo sự quan tâm, hướng theo địa lý…

Chỉ trả tiền khi có người mong muốn sử dụng dịch vụ của bạn
Với quảng cáo trên Facebook cũng giống như quảng cáo trên google đó là bản chị phải trả tiền cho những click vào quảng cáo của bạn, nếu khách hang chỉ nhìn banner quảng cáo mà không click vào thì bạn sẽ không phải mất tiền, đó là điều rất hay hiện nay bạn vừa có thể bán được sản phảm đối những khách hang quan tâm và vừa tăng khả năng nhận diện thương hiệu đối với những khách hang tiềm năng.
Không phụ thuộc ngân sách
Bạn hoàn toàn chủ động được ngân sách của mình khi quảng cáo, bạn không phải phụ thuộc vào ngân sách cố định nào, bạn muốn nhiều người xem quảng cáo và muốn quảng cáo hiển thị ở vị trí cao hơn thì có thể tăng số tiền trả cho mỗi click và ngược lại.