Quảng cáo trên youtube

Bạn muốn sản phẩm của mình hiện thị trên youtube giống những thương hiệu lớn trên youtube. Quảng cáo trên youtube ngoài việc tăng lưu lượng truy cập, bán sản phẩm thì quảng cáo youtube linh hoạt hơn nhắm đúng mục tiếu đối tượng khách hang quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của bạn đó là ưu điểm lớn nhất của youtube, bạn không phải băn khoản rằng quảng cáo hiển thị cho những đối tượng không quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn, youtube sẽ tìm những khách hang quan tâm đến dịch vụ giống bạn để hiện thị quảng cáo của bạn.

Với quảng cáo youtube bạn có thể hiển thị quảng cáo linh hoạt gồm có quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video cùng với đó là hiển thị nhiều vị trí khác nhau trên trang youtube.

Tại sao Bạn nên chọn youtube để hiển thị quảng cáo:

  • Việt năm có hơn 3 triệu người sử dụng internet
  • Mỗi ngày có tới 1.883.000 người truy cập vào youtube